fbpx

RAGE, לתזמורת

שמה של היצירה והמוטו שלה לקוחים משירו של דילן תומאס
Do not go gentle onto that good night.
בשורה השניה בשיר כותב תומאס: Rage, rage against the dying of the light״ .


הלחנתי שיר זה לכינור ואלטרוניקה לפני שנתיים ולא הפסקתי מאז לחשוב על הבן המפציר באביו להמשיך ולהאבק  במלחמה חסרת סיכוי .   


ביצירה מופיעים ציטוטים  ופיתוחים שונים מיצירותי: אווז למקהלה (1989) והפיוט הירושלמי האל האירה וראה בחלק הראשון, כל הנחלים מאופרת הרוק מאמי) (1986, בשיתוף עם אהוד בנאי) ומוסיקה להצגה המלט (הבימה, 1985)


אין זו פואמה סימפונית בפרק אחד אלא שלושה הלכי רוח שונים המסמלים גם קשרים מוזיקלים חזקים עם בחירות ז'אנריות שונות בעבר הרחוק שלי  (שנות השמונים שהיו עבורי שנות פריצת דרך). בחירות אלו, כך אני מקווה,  יחזקו אותי לקראת אותו מאבק המרומז במוטו של היצירה.