fbpx

הסימפונית ירושלים מגיעה לתל אביב ולחיפה בעונת 2023/4

יולי 30, 2023

הסימפונית ירושלים מגיעה אליכם במבחר קונצרטים!

הסימפונית ירושלים מגיעה לתל אביב ולחיפה בעונת 2023/4

תושבי תל אביב וחיפה! הסימפונית ירושלים מגיעה אליכם במבחר קונצרטים!

לפרטים על הקונצרטים של התזמורת בתל אביב

 

לפרטים על הקונצרטים של התזמורת בחיפה

 

.