יום שלישי 24 בספטמבר | 20:00
מיקום
האולם הסימפוני ע״ש הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
משך הקונצרט
כשעתיים, כולל הפסקה
קונצרט חזנות

פרטים יפורסמו
1

אמנים

מנצח יפורסם
חזנים יפורסמו

תכנית

תכנית תפורסם