fbpx

קטנתי

 

 

קטנתי

מילים: מן המקורות
לחן: יונתן רזאל
.
קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך
.
כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא
.
כי חסדך גדול עלי
והצלת נפשי משאול תחתי'ה
.


לאלו מכם/ן שהמנעד מעט קשה להם/ן  – תוכלו למצוא כאן את הביצוע של התזמורת

טון למטה:
.

.
טון למעלה:
.


.
ככה זה נשמע עם התזמורת: