fbpx

פתוח, סגור, פתוח

0

שם היצירה נלקח מתוך ספר שירה של יהודה עמיחי באותו שם שפורסם לראשונה בשנת 1998. זהו ספר כחול וקטן יחסית (כמעט כמו ספר תפילה) עם תמונה בכריכה של חרס שבור ועליו המילה "אמן". העבודה על היצירה שאבה השראה מתוך מבחר טקסטים מתוך הספר, לאו דווקא מתוך התייחסות מוסיקלית קונקרטית או ליטרלית לדרך הייחודית שבה עמיחי שוזר מילים אלא יותר מהלך הרוח של הכתיבה שאצלי שזר חילוניות עם רוחניות, כמיהה לצניעות ואמונה באדם ובאהבה.
9
היצירה כתובה כשלוש תמונות צליל מובהקות המזמינות שהייה במרחב עד לניתוק או מעבר למרחב הבא. החומר הצלילי נלקח ברובו מתוך המיתרים הפתוחים של כלי הקשת הנמוכים – ההתייחסות האינטואיטיבית שלי כמלחין ל"פתוח סגור פתוח" הייתה לאלמנט הנגינה הקדום של נגינה במיתר פתוח לעומת נגינה על המיתר כשהאצבע מפעילה עליו לחץ. 

0
"פתוח סגור פתוח. לפני שאדם נולד

הכל פתוח ביקום בלעדיו. כשהוא חי הכל סגור

בו בחייו. וכשהוא מת הכל שוב פתוח.

פתוח סגור פתוח. זה כל האדם."