fbpx

חמש תמונות

היצירה חמש תמונות היא חלק ממחזור תמונות אותו כתבה דקלה בניאל בשנת 2012, במקור להרכב כלים סיני-מערבי.  בעיבוד התזמורתי הזה ניתן גם לחוש את אווירת המזרח הרחוק שנבעה מהכלים להם נכתבה היצירה ומכיוונם הייחודי. התמונות הן תמונות ממשיות שלהן נכתב הלחן.

כל תמונה בעלת אופי ואוירה שונה ולכל אחת מהן הוענק שם המתאר אותה :

 

 

I – ענני אלוהות

II – דייגים בלילה

III – הייקו לאהבה

IV – אשר

V – זן