fbpx

סדרת המוסיקה הקאמרית


סדרה בשיתוף עם מרכז עדן-תמיר

קונצרטים בסדרה זו:

זרקור: כלי נשיפה מעץ
שלישי 27.12.22
יצירות ממיטב הרפרטואר הקלאסי לכלי נשיפה מעץ

מוצרט – רביעייה לחליל, ק' 285
דוויאן – רביעייה מס' 3 לבסון
שומאן – Märchenerzählungen, ארבע יצירות לקלרנית, ויולה ופסנתר
סן-סנס – שביעייה לחצוצרה, כלי קשת ופסנתרמיתרים בלבד

שלישי 28.2.23
שמיניות מפורסמות

ברוך – שמינייה לכלי קשת בסי במול מינור
שוסטקוביץ' – שתי יצירות לשמיניית כלי קשת, אופ' 11
אנסקו – שמינייה לכלי קשתאמנים תחת לחץ
שלישי 30.5.23
מוסיקה קאמרית מאת מלחינים סובייטים מתקופות שונות

פרוקופייב – חמישייה לכלי קשת
שוסטקוביץ' – שתי יצירות לרביעיית כלי קשת
שניטקה – פרלוד לזכר דמיטרי שוסטקוביץ' לשני כינורות
פרנגיז עלי-זאדה – Habil-Sayagi, לצ'לו ופסנתר ממותקן
גוביידולינה – Quasi Hoquetus, לוויולה, בסון ופסנתר
שניטקה – סרנדה


.