fbpx
מידע כללי

תנאי המנוי

נוהל ביטול והחלפת כרטיסים

מנוי/ה יקר/ה! להלן נוהל ביטול כרטיסים והחלפתם, נא לקרוא בקפידה את הנהלים, למניעת אי-הבנות:
.

•       זיכויים שלא נוצלו בעונת 2024 – 2023 תקפים עד סוף דצמבר 2024 בלבד
•       כרטיסים אפשר לבטל בטלפון עד יום הקונצרט בשעה 13:00
•       החזר כספי בגין ביטול כרטיסים עד 48 שעות מעת הרכישה
•       אפשר להמיר את אחד מכרטיסי המנוי להצגות בתאטרון ירושלים (פרטים בקופה)
.
.