fbpx
אודות

מלחין הבית

מלחין הבית

עמית דולברג

הפסנתרן עמית דולברג נמנה עם הבולטים במבצעי המוסיקה החדישה בימינו. יצירות רבות פרי עטם של מלחינים חשובים וידועים נכתבו והוקדשו לו.
1
עמית דולברג הופיע והקליט כסולן עם המנצחים ז'ולט נאג', אילן וולקוב ואחרים. כנגן קאמרי חבר לקבוצות שונות ומגוונות והשתתף בפסטיבלים רבים, בינהם: פסטיבל הסתיו בווארשה, הביינאלה של היידלברג, הביינאלה למוסיקה בת זמננו בת"א ועוד. נגינתו מושמעת בקול המוסיקה ובתחנות רדיו ברחבי אירופה וארה"ב.
1

עמית זכה למלגות שונות: מלגת בוכמן-היימן, מלגת ארקין ומלגות קרן התרבות אמריקה ישראל. תלמידם של יונתן זק ועמנואל קרסובסקי, רונאן אוהורה וגיאורג סאווה. כמו כן השתתף בכיתות-אמן עם פנינה זלצמן, מוריי פראייה ופסקל רוז'ה. עמית היה חבר אנסמבל המאה 21 בין השנים 2005-2011, והיה מנהלה האמנותי של "התיבה" בשנים 2009-2011. הוא חבר בצוות המורים של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שם הוא מנהל את הסדנא למוסיקה בת זמננו. עמית הינו המייסד ומנהלו האמנותי של אנסמבל מיתר.