fbpx
מידע כללי

 

על אגודת הידידים של התזמורת

התזמורת הסימפונית ירושלים הינה אחד מסמליה התרבותיים המרכזיים של העיר ירושלים.

התזמורת הוקמה טרם קום המדינה, בשנת 1938, והיא מהווה מוסד ועוגן מוזיקלי ותרבותי, בעלת מוניטין רב, ולה היסטוריה עשירה השזורה בעברה של העיר והמדינה. דורות על דורות האזינו ומאזינים מדי שבוע לצליליה הייחודיים של התזמורת, הן באולם הקונצרטים והן על גלי האתר, בקול ישראל וברשת EBU האירופית. 

בכל תקופה בהיסטוריה של עם ישראל קיימים ממשיכים ללוויים, המוזיקאים והזמרים שליוו את עבודת המקדש בתקופת הבית הראשון ובתקופת הבית השני. התזמורת הסימפונית ירושלים רואה עצמה ממשיכה של מסורת זו. רפרטואר התזמורת כולל פסיפס סגנונות מוזיקליים: מוזיקה קלאסית, מוזיקה יהודית, מוזיקה ישראלית, מוזיקה ליטורגית, תוכניות למשפחה וקונצרטים מיוחדים. אנו רואים בנגינתנו שליחות לאומית ומקיימים זאת הלכה למעשה.

לאורך כל הדרך, אנשים טובים המבינים את חשיבות קיומו של מוסד תרבות איכותי ומקצועי בירושלים תומכים בתזמורת, על מנת לקדם ולהשפיע על פרויקטים תרבותיים וחינוכיים משמעותיים בארץ ובעולם.

 


גם אתם יכולים לסייע לנו! כיצד? כל הפרטים כאן.