ניוזלטר מרץ מהסימפונית ירושלים

מרץ 5, 2017

כל הפרטים על הקונצרטים הקרובים של התזמורת – כאן לפניכם

ניוזלטר מרץ מהסימפונית ירושלים

כל הפרטים על הקונצרטים הקרובים של התזמורת - כאן לפניכם

http://us7.campaign-archive2.com/?u=094115fc44dd1f9c359dc492b&id=d4cd0547da&e=f302ce4ec6