יום שני 11 בספטמבר | 20:00
מיקום
האולם הסימפוני ע״ש הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
משך הקונצרט
כשעתיים, כולל הפסקה
קונצרט חזנות

המנצח אלי יפה והחזנים ישראל ראנדישראל מולר, יעקב לאעריוני רוז וילד הפלא רועי אלקיים בקונצרט חזנות מיוחד.
0
תכנית תפורסם
0


0

0

אמנים

אלי יפה, מנצח

חזנים:
ישראל ראנד, ישראל מולר, יעקב לאער, יוני רוז וילד הפלא רועי אלקיים

תכנית

תכנית תפורסם