"> התזמורת הסימפונית ירושלים | קוליה בלאכר והסימפונית ירושלים בערב מיצירות צ׳ייקובסקי ושוסטקוביץ'