"> התזמורת הסימפונית ירושלים | י.ס. באך – מיסות של יופי טהור