"> התזמורת הסימפונית ירושלים | ערב עם מאסטרו שאזלן וסולנים מקרב נגני התזמורת הסימפונית ירושלים