"> התזמורת הסימפונית ירושלים | יצירות מאת מהלר ושריף בערב ווקאלי נפלא בניצוחו של מאסטרו סלואן