"> התזמורת הסימפונית ירושלים | הצ'לן עמית פלד ומאסטרו סטיבן סלואן בערב בלתי-נשכח מיצירות היידן, בלוך ושוסטקוביץ'