"> התזמורת הסימפונית ירושלים | המנצח רני קלדרון וזמרת הסופרן הילה בג׳יו בקונצרט מיצירות שומאן, ברהמס וברג