"> התזמורת הסימפונית ירושלים | המנצח מיכאל לסקי והכנר מיכאל שחם בערב מיצירות בטהובן, רחמנינוב ופגניני