"> התזמורת הסימפונית ירושלים | המנצח ירוחם שרובסקי ונגן כלי-הנשיפה בנס ספסי ביצירות מאת פיאצולה, צ׳ייקובסקי, שנטפאלי וחרל"פ