"> התזמורת הסימפונית ירושלים | דוד גריילסאמר והסימפונית ירושלים ביצירות מאת מוצרט, ברטוק וברהמס